Rally flag venstre              Rallyplade.2021             Rally flag hoejre 

31. august 2020:

Anmeldelse / Registration

Anmeldelse nu åbnet! Gå gerne videre.

Registration is now open. Please feel free to continue.

 

DANSK (For NEZ, please see below):

Du tilmelder dig Oresund Rally på www.knagen.dk, brug venligst dette link: http://www.knagen.dk/online/kalendervis.asp.  

Se under Historisk, find "30-10-2021 10. Oresund Rally", klik nu på "Tilmelding"

Tryk på "Fortsæt", hvis du ikke har licens, eller du har udenlandsk licens.

Udfyld nu 1. kører, 2. kører, Klasse og Køretøj

Tilkøb: Der er tre bokse, hvor antallet er "0". De skal ALLE udfyldes, også hvis dit valg er "0". Så taster du "0" i boksen.

Når du skal overføre penge:

Startgebyr CC Cars DASU Classic er 600 kr.

Aftenbuffet koster 160 kr. pr. person.

Eksempel: Hvis to personer skal deltage i løbet og begge skal spise buffet, skal du med andre ord overføre 920 kr., og det sker til

Jyske Bank, afd. 5018, konto 1369146
IBAN kontonummer: DK3050180001369146
BIC (SWIFT-adresse): JYBADKKK
Eller Mobile Pay på 21 76 06 61

 

Det helt præcise indhold af aftenbuffeten kommer på hjemmesiden senere. 

 

Ændringer kan forekomme på grund af covid-19-restriktioner.

 

ENGLISH/NEZ:

Please enter your registration via this link: http://www.knagen.dk/online/kalendervis.asp.

See under "Historisk", find "30-10-2021 10. Oresund Rally", now click on "Tilmelding" (Entry)

Click on "Fortsæt" (Continue), if you hold any other license than a Danish license.

Now enter "1. kører" (First driver), 2. kører (Codriver), Klasse (Class) og Køretøj (Vehicle)

(Fabrikat = Make; Reg. Nr. = License Plate; Årgang = Year)

Re: "Tilkøb" (Purchases): You will see three boxes, each containing the number "0". You must fill in ALL THREE boxes, even if your choice is "0" (zero). In that case, enter "0" in the box.

 

Transfer of money:

Entry fee NEZ Class is DKK 700.

Dinner is DKK 160 per person (NOT per team).

Example: If two persons want to enter NEZ Class and both drivers want to buy dinner, you must transfer DKK 700 + DKK 320 equal to DKK 1,020 to:

Jyske Bank, branch 5018, account 1369146

IBAN acc. number: DK3050180001369146

BIC (SWIFT-adress): JYBADKKK

 

 

When done, click on "Tilmeld" (Enter). You are done.

 

 

The exact content of the dinner will be on the website later. 

 

Changes may occur due to covid-19 restrictions.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.juli 2016:

Anmeldelse er åben nu!

 

Anmeldelse til Oresund Rally finder sted på www.knagen.dk

Løbet står under Online tilmelding til motorløb

Klik på Rally og O-lob m.v.  Find Oresund Rally 2016 under Historisk

Klik på Tilmelding

Hvis du IKKE har Licens ID-nummer, så klik på Videre. På næste side skal du under Licens ID vælge Endags.

Hvis du HAR licens, ved du, hvordan du skal forholde dig.

Udfyld alle felter.

Husk at vælge den rette Klasse.

 

Når du overfører penge:

Læg selv beløbene korrekt sammen.

Deltagergebyr er 600 kr. Aftenbuffet er 150 kr. pr. person.

Hvis to skal spise, bliver totalsummen således 900 kr.

HUSK at mærke indbetaling med tlf.nr. på 1.kører. Ellers kan vi ikke se, hvem der har betalt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anmeldelse / Registration / Nennung

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anmeldelse til Oresund Rally er åben nu. Registration for Oresund Rally is open now. Sie können jetzt Ihre Nennung zur Oresund Rally schicken.

Når du har set tillægsregler, så anmeld dig HER. When you have read the regulations, please enter HERE. Wenn Sie die Ausschreibung gelesen haben, bitte HIER klicken.

Et nyt vindue åbner. A new window opens. Ein neues Fenster öffnet .

Dit løb er 5. Oresund Rally. Your rally is 5. Oresund Rally. Ihre veranstaltung ist 5. Oresund Rally.

Tillægsregel = Regulations = Ausschreibung. Deltagerliste = Entry list = Teilnehmerliste. Tilmelding = Enter = Nennung schicken.

Du kan fortsætte på dansk. You now have the option of clicking on the English flag. Sie können jetzt auf die Deutsche Flagge klicken.

Eller: Udenlandske deltagere kan evt. benytte formular herOr: Foreign participants may want to use form here. Oder: Ausländische Teilnehmer können evtl. Formular hier benutzen.

 

Betaling/Zahlung/Payment

Hvad skal betales/Was ist zu bezahlen/What to pay?
Deltagelse/Zeilnahme/Participation DKK 600
+ Evt./Eventuell/Possibly NEZ DKK 100
+ Aftenbuffet/Abendbuffet/Buffet dinner, antal/Anzahl/No. x DKK 189

Eksempler/Beispiele/Examples
Deltagelse Oresund Rally, ingen deltagelse NEZ, to aftenbuffet = 600 + 0 + 2 x 189 = DKK 978
Zeilnahme Oresund Rally, Zeilnahme NEZ, zwei Abenbuffet = 600 + 100 + 2 x 189 = DKK 1.078
Participation Oresund Rally, no participation NEZ, four buffet dinner = 600 + 0 + 4 x 189 = DKK 1,356

Betaling/Zahlung/Payment
Senest fredag den 1 maj/spätestens Freitag 1. Mai/no later than Friday, 1 May
Bank Nordik, Afd./BLZ/Reg. No. 6506, Konto/Kto.Nr./Account No. 3052601559
IBAN: DK2565063052601559
SWIFT:BANODKKK

Så har vi fået lagt tilmelding ud på www.knagen.dk

Prøv at melde jer til og se, hvordan det virker.

Løbet står under Historisk

Klik på Tilmelding

Hvis du ikke har Licens ID-nummer, så klik på Videre. På næste side skal du under Licens ID vælge Endags.

Hvis du HAR licens, ved du, hvordan du skal forholde dig

Husk at vælge den rette Klasse.

 

Når du overfører penge:

Læg selv beløbene korrekt sammen.

Deltagergebyr er 600 kr. Aftenbuffet er 150 kr. pr. person.

Hvis to skal spise, bliver totalsummen således 900 kr.

HUSK at mærke indbetaling med tlf.nr. på 1.kører. Ellers kan vi ikke se, hvem der har betalt.