Rally flag venstre              Rallyplade Oresund Rally 2022             Rally flag hoejre 

17. marts 2022:

Anmeldelse / Registration

Anmeldelse nu åbnet! Gå gerne videre.

Registration is now open. Please feel free to continue.

 

DANSK (For NEZ, please see below):

Du tilmelder dig Oresund Rally på www.knagen.dk, brug venligst dette link: http://www.knagen.dk/online/kalendervis.asp.  

Se under "Historisk", find "11-06-2022 11. Oresund Rally 2022", klik nu på "Tilmelding"

Tryk på "Fortsæt", hvis du ikke har licens, eller du har udenlandsk licens.

Udfyld nu 1. kører, 2. kører, Klasse og Køretøj

Tilkøb: Der er to bokse, hvor antallet er "0". De skal BEGGE udfyldes, også hvis dit valg er "0". Så taster du "0" i boksen.

Startgebyr SONAX DASU Classic er 700 kr. 

NEZ koster 100 kr. pr mandskab.

Aftenbuffet koster 199 kr. pr. person.

Når du skal overføre penge:

Eksempel: Hvis to personer skal deltage i SONAX DASU Classic, og begge skal spise buffet, skal du med andre ord overføre 1098 kr. Skal to personer deltage i NEZ , skal du overføre 1198 kr., og det sker senest onsdag den 8. juni 2022 til:

Nykredit Bank, afd. 5493, konto 1313935
IBAN kontonummer: DK6954930001313935
BIC (SWIFT-adresse): NYKBDKKK
Eller Mobile Pay (kun på løbsdagen, nummer oplyses ved startbordet)

Det helt præcise indhold af aftenbuffeten kommer på hjemmesiden senere.

 

Ændringer kan forekomme på grund af covid-19-restriktioner.

 

ENGLISH / NEZ:

Please enter your registration via this link: http://www.knagen.dk/online/kalendervis.asp.

See under "Historisk", find "11-06-2022 11. Oresund Rally 2022"", now click on "Tilmelding" (Entry)

Click on "Fortsæt" (Continue), if you hold any other license than a Danish license.

Now enter "1. kører" (First driver), 2. kører (Codriver), Klasse (Class) and Køretøj (Vehicle)

(Fabrikat = Make; Reg. Nr. = License Plate; Årgang = Year)

Re: "Tilkøb" (Purchases): You will see two boxes, each containing the number "0". You must fill in BOTH boxes, even if your choice is "0" (zero). In that case, enter "0" in the box.

Entry fee is DKK 700. 

NEZ is an additional DKK 100 pr. team. (remember to fill in).

Dinner is DKK 199 per person (NOT per team - remember to fill in).

Transfer of money:

Example: If two persons want to enter Klasse 2 Expert as NEZ competitors and both drivers want to buy dinner, you must transfer DKK 1,198 no later than 8 June 2022 to:

Nykredit Bank, branch 5493, account 1313935
IBAN acc. number: DK6954930001313935
BIC (SWIFT-address): NYKBDKKK

When done, click on "Tilmeld" (Enter). You are done.

 

 

The exact content of the dinner will be on the website later. 

 

Changes may occur due to covid-19 restrictions.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.juli 2016:

Anmeldelse er åben nu!

 

Anmeldelse til Oresund Rally finder sted på www.knagen.dk

Løbet står under Online tilmelding til motorløb

Klik på Rally og O-lob m.v.  Find Oresund Rally 2016 under Historisk

Klik på Tilmelding

Hvis du IKKE har Licens ID-nummer, så klik på Videre. På næste side skal du under Licens ID vælge Endags.

Hvis du HAR licens, ved du, hvordan du skal forholde dig.

Udfyld alle felter.

Husk at vælge den rette Klasse.

 

Når du overfører penge:

Læg selv beløbene korrekt sammen.

Deltagergebyr er 600 kr. Aftenbuffet er 150 kr. pr. person.

Hvis to skal spise, bliver totalsummen således 900 kr.

HUSK at mærke indbetaling med tlf.nr. på 1.kører. Ellers kan vi ikke se, hvem der har betalt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anmeldelse / Registration / Nennung

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anmeldelse til Oresund Rally er åben nu. Registration for Oresund Rally is open now. Sie können jetzt Ihre Nennung zur Oresund Rally schicken.

Når du har set tillægsregler, så anmeld dig HER. When you have read the regulations, please enter HERE. Wenn Sie die Ausschreibung gelesen haben, bitte HIER klicken.

Et nyt vindue åbner. A new window opens. Ein neues Fenster öffnet .

Dit løb er 5. Oresund Rally. Your rally is 5. Oresund Rally. Ihre veranstaltung ist 5. Oresund Rally.

Tillægsregel = Regulations = Ausschreibung. Deltagerliste = Entry list = Teilnehmerliste. Tilmelding = Enter = Nennung schicken.

Du kan fortsætte på dansk. You now have the option of clicking on the English flag. Sie können jetzt auf die Deutsche Flagge klicken.

Eller: Udenlandske deltagere kan evt. benytte formular herOr: Foreign participants may want to use form here. Oder: Ausländische Teilnehmer können evtl. Formular hier benutzen.

 

Betaling/Zahlung/Payment

Hvad skal betales/Was ist zu bezahlen/What to pay?
Deltagelse/Zeilnahme/Participation DKK 600
+ Evt./Eventuell/Possibly NEZ DKK 100
+ Aftenbuffet/Abendbuffet/Buffet dinner, antal/Anzahl/No. x DKK 189

Eksempler/Beispiele/Examples
Deltagelse Oresund Rally, ingen deltagelse NEZ, to aftenbuffet = 600 + 0 + 2 x 189 = DKK 978
Zeilnahme Oresund Rally, Zeilnahme NEZ, zwei Abenbuffet = 600 + 100 + 2 x 189 = DKK 1.078
Participation Oresund Rally, no participation NEZ, four buffet dinner = 600 + 0 + 4 x 189 = DKK 1,356

Betaling/Zahlung/Payment
Senest fredag den 1 maj/spätestens Freitag 1. Mai/no later than Friday, 1 May
Bank Nordik, Afd./BLZ/Reg. No. 6506, Konto/Kto.Nr./Account No. 3052601559
IBAN: DK2565063052601559
SWIFT:BANODKKK

Så har vi fået lagt tilmelding ud på www.knagen.dk

Prøv at melde jer til og se, hvordan det virker.

Løbet står under Historisk

Klik på Tilmelding

Hvis du ikke har Licens ID-nummer, så klik på Videre. På næste side skal du under Licens ID vælge Endags.

Hvis du HAR licens, ved du, hvordan du skal forholde dig

Husk at vælge den rette Klasse.

 

Når du overfører penge:

Læg selv beløbene korrekt sammen.

Deltagergebyr er 600 kr. Aftenbuffet er 150 kr. pr. person.

Hvis to skal spise, bliver totalsummen således 900 kr.

HUSK at mærke indbetaling med tlf.nr. på 1.kører. Ellers kan vi ikke se, hvem der har betalt.