Rally flag venstre              Rallyplade.2023             Rally flag hoejre 

15. februar 2023:

Anmeldelse / Entry

Anmeldelse er åbnet! / Entry is open. 

 DANISH:

Du tilmelder dig Oresund Rally på www.knagen.dk, brug venligst dette link: https://www.knagen.dk/online/kalendervis.asp

Se under "Historisk", find "13-05-2023 12. Oresund Rally", klik nu på "Tilmelding"

Tryk på "Fortsæt", hvis du ikke har licens, eller du har udenlandsk licens.

Udfyld nu 1. kører, 2. kører, Klasse og Køretøj

Tilkøb: Der er to bokse, hvor antallet er "0". De skal BEGGE udfyldes, også hvis dit valg er "0". Så taster du "0" i boksen.

Startgebyr SONAX DASU Classic er 800 kr. 

Aftenbuffet koster 159 kr. pr. person.

Når du skal overføre penge:

Eksempel: Hvis to personer skal deltage i SONAX DASU Classic, og begge skal spise buffet, skal du med andre ord overføre 1118 kr. Det sker senest onsdag den 10. maj 2023 til:

Danske Bank, afd. 3113, konto 3700037134
IBAN kontonummer: DK1730003700037134
BIC (SWIFT-adresse): DABADKKK
Anmeldelsen er først gyldig, når beløbet er indgået hos løbsledelsen.
Efteranmeldelse/for sen betaling: + 100 %.

Det helt præcise indhold af aftenbuffeten kommer på hjemmesiden senere.

 

 

ENGLISH:

Please enter your registration via this link: http://www.knagen.dk/online/kalendervis.asp.

See under "Historisk", find "13-05-2022 12. Oresund Rally", now click on "Tilmelding" (Entry)

Click on "Fortsæt" (Continue), if you hold any other license than a Danish license.

Now enter "1. kører" (First driver), 2. kører (Codriver), Klasse (Class) and Køretøj (Vehicle)

(Fabrikat = Make; Reg. Nr. = License Plate; Årgang = Year)

Re: "Tilkøb" (Purchases): You will see two boxes, each containing the number "0". You must fill in BOTH boxes, even if your choice is "0" (zero). In that case, enter "0" in the box.

Entry fee is DKK 800. 

Dinner is DKK 159 per person (NOT per team - remember to fill in).

 

Transfer of money:

Example: If two persons want to enter Klasse 2 Expert and both drivers want to buy dinner, you must transfer DKK 1,118 no later than 10 May 2023 to:

Danske Bank, branch 3113, account 3700037134
IBAN account number: DK1730003700037134
BIC (SWIFT-address): DABADKKK
The entry is only valid when the amount has been received by the organisers.
Late entry/late payment: + 100%

When done, click on "Tilmeld" (Enter). You are done.

 

he exact content of the dinner will be announced on the website later. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.juli 2016:

Anmeldelse er åben nu!

 

Anmeldelse til Oresund Rally finder sted på www.knagen.dk

Løbet står under Online tilmelding til motorløb

Klik på Rally og O-lob m.v.  Find Oresund Rally 2016 under Historisk

Klik på Tilmelding

Hvis du IKKE har Licens ID-nummer, så klik på Videre. På næste side skal du under Licens ID vælge Endags.

Hvis du HAR licens, ved du, hvordan du skal forholde dig.

Udfyld alle felter.

Husk at vælge den rette Klasse.

 

Når du overfører penge:

Læg selv beløbene korrekt sammen.

Deltagergebyr er 600 kr. Aftenbuffet er 150 kr. pr. person.

Hvis to skal spise, bliver totalsummen således 900 kr.

HUSK at mærke indbetaling med tlf.nr. på 1.kører. Ellers kan vi ikke se, hvem der har betalt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anmeldelse / Registration / Nennung

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anmeldelse til Oresund Rally er åben nu. Registration for Oresund Rally is open now. Sie können jetzt Ihre Nennung zur Oresund Rally schicken.

Når du har set tillægsregler, så anmeld dig HER. When you have read the regulations, please enter HERE. Wenn Sie die Ausschreibung gelesen haben, bitte HIER klicken.

Et nyt vindue åbner. A new window opens. Ein neues Fenster öffnet .

Dit løb er 5. Oresund Rally. Your rally is 5. Oresund Rally. Ihre veranstaltung ist 5. Oresund Rally.

Tillægsregel = Regulations = Ausschreibung. Deltagerliste = Entry list = Teilnehmerliste. Tilmelding = Enter = Nennung schicken.

Du kan fortsætte på dansk. You now have the option of clicking on the English flag. Sie können jetzt auf die Deutsche Flagge klicken.

Eller: Udenlandske deltagere kan evt. benytte formular herOr: Foreign participants may want to use form here. Oder: Ausländische Teilnehmer können evtl. Formular hier benutzen.

 

Betaling/Zahlung/Payment

Hvad skal betales/Was ist zu bezahlen/What to pay?
Deltagelse/Zeilnahme/Participation DKK 600
+ Evt./Eventuell/Possibly NEZ DKK 100
+ Aftenbuffet/Abendbuffet/Buffet dinner, antal/Anzahl/No. x DKK 189

Eksempler/Beispiele/Examples
Deltagelse Oresund Rally, ingen deltagelse NEZ, to aftenbuffet = 600 + 0 + 2 x 189 = DKK 978
Zeilnahme Oresund Rally, Zeilnahme NEZ, zwei Abenbuffet = 600 + 100 + 2 x 189 = DKK 1.078
Participation Oresund Rally, no participation NEZ, four buffet dinner = 600 + 0 + 4 x 189 = DKK 1,356

Betaling/Zahlung/Payment
Senest fredag den 1 maj/spätestens Freitag 1. Mai/no later than Friday, 1 May
Bank Nordik, Afd./BLZ/Reg. No. 6506, Konto/Kto.Nr./Account No. 3052601559
IBAN: DK2565063052601559
SWIFT:BANODKKK

Så har vi fået lagt tilmelding ud på www.knagen.dk

Prøv at melde jer til og se, hvordan det virker.

Løbet står under Historisk

Klik på Tilmelding

Hvis du ikke har Licens ID-nummer, så klik på Videre. På næste side skal du under Licens ID vælge Endags.

Hvis du HAR licens, ved du, hvordan du skal forholde dig

Husk at vælge den rette Klasse.

 

Når du overfører penge:

Læg selv beløbene korrekt sammen.

Deltagergebyr er 600 kr. Aftenbuffet er 150 kr. pr. person.

Hvis to skal spise, bliver totalsummen således 900 kr.

HUSK at mærke indbetaling med tlf.nr. på 1.kører. Ellers kan vi ikke se, hvem der har betalt.